فروشگاه کتاب ایران استخدام

کتاب هوش و استعداد شغلی و تحصیلی

درسنامه آموزشی

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان + ۲۰,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات

کتاب آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

عمومی و اختصاصی

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان + ۲۰,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات

کتاب ریاضی و آمار مقدماتی ایران استخدام

درسنامه آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ تومان + ۲۰,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات

پکیج کتابهای آمادگی برای آزمونهای استخدامی

شامل ۲جلد کتاب

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان + ۴۰,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات

درسنامه دروس عمومی آزمونهای استخدامی

آموزش نکات کلیدی و پرتکرار

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان + ۲۸,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات

کتاب مصاحبه و گزینش ایران استخدام

منبع کامل مباحث مصاحبه

۱۵۰,۰۰۰ تومان + ۲۰,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات

کتاب اصل نمونه سوالات استخدامی 10 سال اخیر

همراه با پاسخنامه کاملاً تشریحی

۲۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۸,۰۰۰ تومان هزینه ارسال خرید آنلاین مشاهده توضیحات